+++

aquarelavbronlichtsluier

Grondgestalte van mezelf

Aquarel 32 x 24 cm, 10-12 augustus 2022
Zo traag als ik schilderde, zo traag heb ik geschreven. Deze tekst is een verkenning van aandacht.
Vrede vind ik in deze kleine eeuwenoude beeltenis waarin ik mezelf herken. Ze is een grondgestalte van mezelf.

+
aquarelav

De diepe Roos

  Aquarel, 31 x 41 cm, 1 – 10 april 2022 Studie naar een 15de eeuwse icoon van de Moeder Gods met […]

+
aquarelav

Mens en Engel

(Een doorgang tussen waan en schuld) Aquarel, 31 x 41 cm, 5-7 maart 2022 Geïnspireerd door een bladzijde uit de Beato de […]

+
aquarelav

Serafijn in oorlogstijd

Aquarel, 31 x 41 cm, 2-3 maart 2022 Deze schildering is geïnspireerd door een miniatuur die wordt toegeschreven aan de heilige Hildegard. […]

+
We gebruiken noodzakelijke COOKIES voor het functioneren van deze website. View more
OK
NO