“Ik roep tot God de Allerhoogste.
Omgaan met verlies en verdriet”

Dit was de titel van een retraite die ik volgde in Karmel Gent begeleid door pater Paul De Bois.
De aanzet van elke tekening, in licht potlood, maakte ik luisterend naar de conferenties.
Op mijn kamer werkte ik de tekening dan verder uit.
Kleurpotlood in schetsboek, 21 x 30 cm.

Tekening 1, maandag 7 november.
Omgaan met verlies en verdriet, alleen.
In ons eigen leven vinden we Zijn Kruis.
We blijven omvat door het huis van Zijn Genade.

Tekening 2, maandag 7 november.
Omgaan met verlies en verdriet, met twee.
Beurtelings tillen we elkaar op, brengen we elkaar hoop en herkenning.
Een innerlijke ruimte openhouden voor Gebed.

Tekening 3, dinsdag 8 november.
Omgaan met verlies en verdriet, in de Kerkgemeenschap.
In de gave van sacrament, door Christus geschonken,
vinden we steun en licht in een stukje ongeschonden wereld.

We gebruiken noodzakelijke COOKIES voor het functioneren van deze website. View more
OK
NO