In het spoor van het Hert

Onzichtbare God, zichtbare Genade.

Eitempera op icoonplank, 30 x 25 x 3 cm, 13 juni – 21 juli 2021

 

Dit jaar had ik tijd nodig om een beeltenis te vinden die ik ervaar als wezenlijk dragend en zingevend.

Die levensdragende betekenis herkende ik in twee iconen (zie hieronder) van de heilige Hildegard von Bingen.

Een icoon schilderen is getuigenis, vormgeving, bevestiging van levensdragende betekenis.
Traditie aan de hand van innerlijk onderzoek: kan ik voelen en innerlijk zien dat dit beeld klopt?  Opdat het Leeft!

In mijn tekening hebben het Hert en de Bron zich in de opstelling gevoegd.
De schriftrol is verdwenen. Ze geeft uit handen. Ze staat op ruwe grond.

De drie lichtstralen die uit de witte zon komen, verwijzen naar de Drieëenheid, onzichtbare oorsprong van zichtbare Genade. De gouden stralen vinden een weerspiegeling in de vertakking van het hertengewei.

Het Hert herinnert aan Christus. Nog dieper is het een stuwkracht in de ziel naar haar meest wezenlijke bestemming.

De aardse waterbron is een echo van de hemelse Geestkracht.


De icoon hierboven rechts is afkomstig uit → Atelier de la Théotokos

We gebruiken noodzakelijke COOKIES voor het functioneren van deze website. View more
OK
NO