De draak verslaan van binnenuit

 

Aquarel, 31 x 41 cm, 21 maart 2022
 
De heilige Margaretha van Antiochië werd opgeslokt door een draak, en ze ontsnapte uit het monster door van binnenuit zijn buik open te snijden met haar kruisbeeld. In → middeleeuwse schilderingen zien we haar opstaan uit het opengesneden beest. Minder sterke verhalen vertellen dat haar kruisbeeldje de ingewanden van de draak irriteerde, waardoor hij haar uitspuwde.
Een reddende ridder kwam er in geen geval aan te pas.
 
Ik kon heel diep ademhalen toen ik voor het eerst zo’n afbeelding zag van Margaretha met de draak. Een ademhaling van hele diepe herkenning en verwondering over de kracht van heilige beeldtaal die de psyche zo diep kan aanraken in haar heelheid.
 
Vandaag nu schilderde ik Margaretha met haar draak voor het eerst. Een eerste studie van een beeltenis vol geneeskrachtige levenskracht. Tijdens het schilderen kwam een chaos aan emoties en indrukken tot helderheid, tot vrede in dit beeld. Is niet elk van ons opgeslokt door één of andere draak, uit verleden, heden, of toekomst? Een draak van illusie en beklemming die rondom ons zit vastgekoekt door onze eigen onwaarheden en door die van anderen. Het gaat erom met moed een waarheid te omvatten – een waarheid waarin het eigen leven en het grote Leven naadloos ineen geweven zijn – Waarheid waarmee ik mezelf uit illusie en uit beklemming naar buiten snijd … naar het land van de Levenden.
 
Ik herinner me hoe ik deze voorbije winter, rond oudejaar, met een zweem onbegrip keek naar de draken die Carl Gustav Jung schilderde, als volwassen man en befaamd psychiater. Nu kijk ik geheel anders naar dat werk. Zelf ben ik draken gaan schilderen sinds de oorlog begon. Ik weet enkel dat het mij helpt om met het Kwaad om te gaan. De kracht van beeldtaal, de volledige betekenis van eigen creativiteit, kennen we nog niet.

 

We gebruiken noodzakelijke COOKIES voor het functioneren van deze website. View more
OK
NO