Zielebeeld LiefdesWoord

Zielebeeld LiefdesWoord

Om het licht en de waardigheid van de ziel te herstellen


Zielebeelden van Leven in Christus

Wat uit mijn handen komt, zijn innerlijke beelden, ontstaan in de ziel.
En in het diepste van de ziel woont het stilzwijgende LiefdesWoord.