Authentiek beeldend verhalend leven in Christus

Naast mij gaat Gij

Psalm 23, 5 Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods, kwaad zou ik niet vrezen. Want naast mij gaat Gij, uw stok en uw staf zij doen mij getroost zijn. Penseel en inkt, 30x42cm, 17 augustus 2019  Opgenomen worden in de vrijheid van Christus ...
+

Christus Pantocrator

+ Heer Jezus Christus, Zoon van de Levende God, ontferm U over mij zondares. +++  Drogenaald prent met aquarel, 24x30cm, maart 2014. Detail van de ingekaderde prent. En de tekening gekerfd in de koperplaat. Geïnspireerd door een wonderbaarlijk Pantocrator icoon uit de 14de eeuw. Icoon van Christus Pantocrator, XIV eeuw, Pskov, Rusland, van de kathedraal van de Drie Heiligen van het klooster van de Heiland en St.Eleazar. Het icoon verscheen in Pskov in 1352 en werd beroemd ...
+

De bemoediging

Penseel en inkt, 30x42cm, 11 augustus 2019 Op deze dag was er iemand jarig en iemand stierf. Bemoediging van ziel tot ziel heeft geen fysieke nabijheid nodig, de allerdiepste bemoediging, geloof ik, gebeurt zelfs doorheen gebed. Waar men ook is, in welke situatie ook, mogen ervaren dat we gedragen worden, dat de Goede Oorsprong ons Draagt, en doorheen alle diepe lagen van ons leven ...
+

Zegen van doorboord Hart

Aquarel, 31x41cm, november 2015. Mijn hart is doorboord, een diepe zachte wonde die niet sluit, doorboord om te blijven zegenen. Ik vind het goed. De ingekaderde beeltenis, in de schemer van een kamer ...
+

Onder de hoede van de Kluizenaar

Aquarel, 31x41cm, juli 2018. Het is nacht voor de Kerk, maar die nacht is stil en heilig. Weet dat de kluizenaar waakt en bidt en draagt. Onder zijn mantel draagt en behoedt hij een klooster ...
+

Zegen van geheiligd Hart

Aquarel, 31x41cm, juli en november 2019. Een doorboord hart heeft zich eindelijk geopend voor onvoorwaardelijk mild Licht. Uit een geheiligd hart vloeit mild Licht naar buiten ...
+

Daarbinnen nachtelijk

Eén gaat binnen, één blijft buiten, er is toch maar Eén.  Geïnspireerd door verblijf in het karmelietessenklooster van het heilig Bloed in Brugge. Aquarel, 31x41cm, augustus 2015 ...
+

In het Leven van de Heiligen

Inkt en aquarel, 30x40cm, juni 2019.  Geïnspireerd door de drie kluizenaars van Tolstoj (dankbaar dat ik dit heerlijke verhaal voor het eerst hoorde vertellen door pater Koen!) en door Christina de Wonderbare.   ...
+

Lichaam van Christus zijn

Kerk zijn. Geschilderd in het Monasterium Onze Lieve Vrouw van het Fiat in Opgrimbie. Aquarel, 24x32cm, oktober 2019 Werkplekje ...
+

De Kus

Aquarel, 30x40cm, juli 2014 ...
+

Communie

Communie : aquarel 30x40cm, en gedicht, mei 2016. Elke dag leg jij op mijn lippen een broosheid die kostbaarder is dan zonlicht ...
+

Bruiloft van de ziel

Aquarel, 31x41cm, februari 2019. ik draag je in al wat ik ben alle nachten uren van mijn dagen ...
+

Zegenend Lichaam

Penseel en inkt, 30x42cm, februari 2015 ...
+

Heilige Maria van Egypte

Drogenaald prent, en prent in kleurendruk, 24x30cm, 2015.  In de woestijn ontvangt de heilige kluizenares de Communie van de heilige monnik Zosimos ...
+

Magnificat

Pen, penseel, en inkt, 24x32cm, december 2018.  Het dragen van het Kruis wordt een verrijzenisbeweging die hemel en aarde verbindt. Eucharistie wordt nu innerlijk lichtend Leven in het binnenste van de mens. Innerlijk Leven drukt zich uit in een tekening ...
+

Val onder het Kruis

Penseel en inkt, 30x30cm, 30 maart 2016  ...
+

Gethsemane

Aquarel, 30x30cm, juni 2015  ...
+

Val onder het Kruis

Penseel en inkt, 30x30cm, 3 april 2016  ...
+

Sint Jozefs Kind

De volle beker ondersteunen  Aquarel, 31x41cm, augustus 2014 ...
+

Zegen en afstand

Februari 2015  Spiegeling ...
+

Nachtpijn Kind

We worden toebereid om Christus te dragen.  Aquarel, 31x41cm, februari 2017 ...
+

 

2020